OMLUVA SPOLEČNOSTI KrampeHarex CZ s.r.o.

 

 

Společnost iTrade Group s.r.o., sídlem Novoměstská 960, 537 01 Chrudim,
IČO: 04491891, se tímto omlouvá společnosti KrampeHarex CZ s.r.o., sídlem
Osvobození 234, 664 81 Ostrovačice, IČO: 26294928, za opakovaná doručení
nevyžádaných obchodních sdělení